DomovMédiáVyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže EkoFond pre školy

Vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže EkoFond pre školy

Vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže EkoFond pre školy Bratislava, 20. mája 2010 – Najkreatívnejšou školou v tomto roku je Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača. Škola zo stredného Slovenska zaujala v súťaži EkoFond pre školy s projektom Bez nafty a ropy – zachránime životy. Výsledky súťaže dnes v Bratislave slávnostne vyhlásil člen správnej rady fondu a predseda predstavenstva SPP- distribúcia, a.s., Stéphane Grit.

Témou tohto ročníka bola „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti“. Celkovo sa zapojilo 84 škôl zo všetkých regiónov Slovenska, najviac z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Úlohou učiteľov a žiakov bolo tvorivo spracovať projektové vyučovanie zamerané na problematiku využitia zemného plynu ako aj  iných alternatívnych palív v doprave v súčasnosti ale aj v budúcnosti. Členovia hodnotiacich skupín posudzovali 90 projektov realizovaných na 84 školách. Na hodnotenie súťaže boli celkovo zostavené tri hodnotiace skupiny, pričom v každej z nich bol zastúpený ekológ, pedagóg a zástupca spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) – odborník na využitie alternatívneho motorového paliva – CNG.

„EkoFond týmto projektom podporuje vzdelávanie žiakov a pedagógov základných škôl v oblasti efektívneho využívania energie. Opäť sme sa presvedčili, že deťom záleží na životnom prostredí, ktoré sa čoraz viac stáva bežnou súčasťou ich života. Mimoriadne nás však zaujala kreativita, s ktorou sa učitelia a ich žiaci ujali zadania,“ zdôraznil Jean – Jacques Ciazynski, predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFondu.
 
Prvých desať umiestnených škôl v súťaži získalo finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a vecné ceny pre žiakov a učiteľov. Školy umiestnené na prvých troch miestach získali komplexný energetický audit budov, na základe ktorého môžu požiadať o finančný príspevok v grantovom programe EkoFondu na realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie hospodárnosti budov (zatepľovanie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a pod).

„Oproti minulému roku, sme sa tentoraz rozhodli udeliť aj mimoriadnu cenu EkoFondu za originálny výstup z projektu. Získali ho žiaci z cirkevnej školy sv. Juraja zo Svidníka za CNG
pieseň s názvom Návšteva z budúcnosti,“ dodala pri udeľovaní cien Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

 Výsledky 2. ročníka súťaže pre II. Stupeň ZŠ na tému „Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?"

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.