Domov Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Schválené žiadosti

Na tejto stránke sú zverejnené schválené žiadosti z programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov od roku 2008 do roku 2012.
Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2009 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Nová Baňa Nová Baňa 23 325,70 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2009 Domov Márie, Banská Štiavnica Banská Štiavnica 72 297,60 €
02/D Školy a školské zariadenia 27.11.2009 Obec Kamanová Kamanová 3 883,70 €
02/D Školy a školské zariadenia 27.11.2009 Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 43 049,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ružová 15,17, Levice Levice 25 771,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nabytových priestorov Miletičova 46 Bratislava 108 262,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 3 Prešov 45 857,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 25.02.2010 Obec Stakčín Stakčín 21 956,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 25.02.2010 Obec Domaňovce Domaňovce 26 377,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 25.02.2010 Základná škola Jána Pavla II. Bratislava 33 935,00 €
02/B Bytové domy 25.02.2010 Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Bottu, Bottova Šaľa Šaľa 48 172,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 29.04.2010 Cirkevná spojená škola Snina 40 097,00 €
02/B Bytové domy 29.04.2010 SVB a NP Váh 5 Šaľa 92 365,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 29.04.2010 Obec Tekovské Nemce Tekovské Nemce 22 119,70 €
02/B Bytové domy 29.04.2010 SVB a NP Kukučínova 532 Šaľa 32 059,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 29.04.2010 Obec Liptovská Teplička Liptovská Teplička 11 654,00 €
02/A Rodinné domy 29.04.2010 Margita Bednáriková Granč - Petrovce 3 319,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 29.04.2010 Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa Nová Baňa 36 148,00 €
02/A Rodinné domy 30.06.2010 Juraj Kalina, Mária Kalinová Brestov 3 350,00 €
02/A Rodinné domy 30.06.2010 Ing. Ľudovít Valent, CSc. Košice 3 176,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 30.06.2010 Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice Smolenice 10 380,00 €
02/A Rodinné domy 30.06.2010 Ing. Lenka Bordáčová Michalovce 2 677,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 30.06.2010 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady 46 114,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 30.09.2010 Mesto Nitra Nitra 24 956,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 30.09.2010 Predkladateľ Obec Imeľ Imeľ 57 316,00 €
02/A Rodinné domy 30.09.2010 PaedDr. Viera Hartingerová, Ing. Zdeněk Hartinger Kežmarok 3 179,00 €
02/A Rodinné domy 30.09.2010 Ing. Pavol Hrušovský a manželka Anna Hrušovská Harichovce 2 817,00 €
02/A Rodinné domy 30.09.2010 MUDr. Peter Križo Lučenec 1 842,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 30.09.2010 Obec Korytárky Korytárky 36 251,00 €
02/A Rodinné domy 30.09.2010 Ing. Slávka Čarná Spišské podhradie 3 200,00 €