Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová

Názov projektu:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb-dodatočné zateplenie
Číslo projektu:
10/PG02/2008 C
Podprogram:
02/C Nevýrobné a verejné budovy
Schválené dňa:
30.05.2008
Schválená suma:
32 622 €
Mesto:
Hriňová
Kraj:
Banskobystrický kraj
Anotácia:
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Hriňovej získal finančné prostriedky na zateplenie obvodového plášťa svojej hlavnej budovy, postavenej v roku 1980.  Zateplením objektu došlo k výrazným úsporám energie a k zlepšeniu vzhľadu budovy. Cieľovou skupinou projektu sú seniori, zdravotne postihnutí občania s duševnými poruchami s formou celoročného pobytu. Predpokladané úspory vďaka realizácii projektu v technických jednotkách sú 128 610,78 kWh/rok.
Fotografie:
Pred rekonštrukciou
Pred rekonštrukciou
Po rekonštrukcii
Po rekonštrukcii
Späť na Schválené žiadosti