Domov Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Schválené žiadosti

Na tejto stránke sú zverejnené schválené žiadosti z programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov od roku 2008 do roku 2012.
Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
02/C Nevýrobné a verejné budovy 30.05.2008 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová Hriňová 32 622,00 €
02/A Rodinné domy 04.07.2008 Ing. Dušan Dekan Zlaté Moravce 3 319,00 €
02/A Rodinné domy 04.07.2008 Vladimír Gerhárt Chabrany 3 319,00 €
02/A Rodinné domy 19.09.2008 Ing. Jozef Szamosi s manželkou-Adelou Szamosiou Budimír 3 319,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 19.09.2008 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 225 692,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 19.09.2008 Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava 119 116,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2008 Obec Harichovce Harichovce 9 523,00 €
02/A Rodinné domy 14.11.2008 Štefan Straka Martin 3 319,00 €
02/B Bytové domy 14.11.2008 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Astrová 10 – 20 Bratislava 111 532,00 €
02/A Rodinné domy 14.11.2008 Ing. Roman Rebroš Trenčín 3 187,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 26.02.2009 Obec Dravce Dravce 9 794,20 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 26.02.2009 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica 151 929,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 26.02.2009 Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji 139 232,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 26.02.2009 Mestská časť Bratislava - Vajnory Bratislava 71 279,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 26.02.2009 Cirkevná spojená škola Snina Snina 61 840,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 23.04.2009 Obec Kamenná Poruba Kamenná Poruba 10 670,40 €
02/B Bytové domy 25.06.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 7 v Prešove Prešov 33 891,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 16.09.2009 Obec Horný Vadičov Horný Vadičov 35 172,90 €
02/A Rodinné domy 16.09.2009 Karol Samuhel Trebatice 3 319,00 €
02/A Rodinné domy 16.09.2009 Štefan Kleban Stropkov 3 319,00 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2009 Domov Dôchodcov a Domov Soc. Služieb Tisovec Tisovec 22 306,30 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2009 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Nová Baňa Nová Baňa 23 325,70 €
02/C Nevýrobné a verejné budovy 14.11.2009 Domov Márie, Banská Štiavnica Banská Štiavnica 72 297,60 €
02/D Školy a školské zariadenia 27.11.2009 Obec Kamanová Kamanová 3 883,70 €
02/A Rodinné domy 27.11.2009 Margita Hnašková Zamutov 3 319,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 27.11.2009 Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 43 049,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ružová 15,17, Levice Levice 25 771,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nabytových priestorov Miletičova 46 Bratislava 108 262,00 €
02/B Bytové domy 27.11.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 3 Prešov 45 857,00 €
02/D Školy a školské zariadenia 25.02.2010 Obec Stakčín Stakčín 21 956,00 €