Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:
Vozidlo bude využívané na metodické návštevy knižníc v okrese Komárno, na porady, školenia, kontakt so zriaďovateľom (Nitra) a ostatné pracovné cesty (aj  zahraničné) spojené s aktivitami knižnice. Ďalej bude využívané na zebezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí, projektovej činnosti, na zaobstarávanie potrieb bežného chodu knižnice ako napr. nákup a prevoz materiálu, kancelárskych a hygienickych potrieb a iné. Hlavným prínosom bude samotné získanie služobného vozidla, čím bude zabezpečená flexibilita knižnice. Ďaľším prínosom bude jeho ekologickosť a nižšie náklady na jeho prevádzkovanie.

Z finančných prostriedkov bude zakúpené vozidlo, ktoré napĺňa stanovené kritériá. Jedná sa o vozidlo:
 
Fiat Punto Evo 1,4 Natural Power
Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.