Kruh Sedmokráska

Názov projektu:
Auto na CNG pre Sedmokrásku
Číslo projektu:
393/PG05/2011 A
Podprogram:
05/A
Schválené dňa:
01.02.2012
Schválená suma:
7 000 €
Mesto:
Zvolen
Kraj:
Banskobystrický kraj
Anotácia:
Auto bude využívané na každodenný dovoz stravy (obedov) do škôlky Sedmokráska. Taktiež bude využívané na zabezpečenie činnosti a aktivít združenia ako napríklad cestovanie našich dobrovoľníkov na semináre a workshopy, zabezpečenie dopravy lektorov ku nám z letiska, dopravu pracovného materiálu pri externých propagačných akciách.
Fotografie:
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Späť na Schválené žiadosti