SOŠ Žarnovica

Názov projektu:
Ekologické jazdenie pre krajší zajtrajšok
Číslo projektu:
164/PG05/2008
Podprogram:
05/A
Schválené dňa:
30.09.2010
Schválená suma:
5 168 €
Mesto:
Žarnovica
Kraj:
Banskobystrický kraj
Anotácia:

Predmetom projektu je zakúpenie 5-miestneho vozidla s pohonom CNG pre zamestnancov Strednej odbornej školy v Žarnovici. Zakúpené vozidlo bude využívané na služobné cesty zamestnancov, na zabezpečovanie aktivít žiakov, ako sú súťaže, olympiády, veľtrhy, na projektovú činnosť školy a na kontrolu žiakov vykonávajúcich prax na externých pracoviskách.
Z finančných prostriedkov bude zakúpené vozidlo, ktoré napĺňa stanovené kritériá. Jedná sa o vozidlo
Fiat Panda 1,2 Natural Power Dynamic.

Fotografie:
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Podporené auto na CNG
Späť na Schválené žiadosti