Združenie pre rozvoj regiónu severovýchodného Slovenska - MAKOVICA

Názov projektu:
Číslo projektu:
Podprogram:
Schválené dňa:
Schválená suma:
Mesto:
Kraj:
Anotácia:

Predmetom projektu je zakúpenie 5-miestneho vozidla s pohonom CNG pre pracovníkov občianskeho združenia. Združenie na rozvoj regiónu severovýchodného Slovenska - Makovica v rámci svojich aktivít pripravuje pre svojich klientov a tiež v rámci svojich aktivít štúdie, žiadosti o granty, podnikateľské zámery, žiadosti o nenávratné príspevky. Počas prípravy je dôležité odkonzultovanie daného projektu. Toto sa zväčša deje v mestách Prešov, Košice a Bratislava. Konzultácie napomáhajú skvalitneniu jednotlivých projektov. Automobil bude využívaný práve na dopravenie sa do príslušných miest a odkonzultovanie projektov. Doteraz využívali verejnú dopravu avšak zakúpenie vozidla by im umožnilo rozšíriť svoje aktivity v regióne, nakoľko napr. do miest Svidník a Stropkov neexistuje vlaková doprava. Z finančných prostriedkov bude zakúpené vozidlo, ktoré napĺňa stanovené kritériá. Jedná sa o vozidlo: Fiat PUNTO Evo 1,4 Natural Power 70k 5D.

Späť na Schválené žiadosti

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.