Gymnázium Liptovský Mikuláš

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií