Domov

Spolupráca s Nadáciou SPP

Neinvestičný fond EkoFond bol zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti.Poskytovanie priamej podpory vo forme finančného príspevku realizátorom projektov v rámci jednotlivých grantových programov je jednou z hlavných oblastí a foriem podpory prostredníctvom neinvestičného fondu EkoFond. V roku 2017 sme pokračovali v dlhodobej spolupráci a aj pre rok 2017 fond vytvoril partnerstvo s Nadáciou SPP s názvom „Podpora činnosti neinvestičného fondu EkoFond“, s cieľom plniť verejnoprospešný účel oboch neziskových/ nepodnikateľských organizácií.

PrílohaSize
Nadacia_SPP.jpg35.39 KB