Domov

Zapojte sa do prieskumu vzdelávacích potrieb v segmente nehnuteľností na tému: Energetická efektívnosť a trvalá udržateľnosť nehnuteľností

Prieskum realizuje EkoFond v rámci medzinárodného projektu SEER (bližšie informácie o projekte nájdete tu :http://www.ekofond.sk/node/10374 ) v spolupráci so všetkými partnermi projektu a vo všetkých krajinách partnerov projektu.

Prieskum je zameraný na segment nehnuteľností (realitný biznis, facility manažment, správa budov a pod.) , pričom základným cieľom projektu je zmapovať aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania zameraného na oblasť energetickej efektívnosti a udržateľnej energetiky pre tento segment a identifikovať nové vzdelávacie potreby a preto realizujeme prieskum, zameraný na vybranú skupinu osôb pôsobiacich v segmente nehnuteľností.

Vyplňte prosím dotazník  podľa vašich najlepších vedomostí. Vyplnenie dotazníka bude trvať v rozsahu od 7- 13 minút. Dotazník nájdete na nasledovnom linku:

https://my.surveypal.com/SEER-Survey-Slovakia

 

Ak nemôžete otvoriť  odkaz kliknutím naň, skopírujte ho do políčka adresy prehliadača stlačením pravého tlačidla na myši.