Domov

Záverečná konferencia EDES (EDES: Enhancing Dual Education System in Small and Medium Size Enterprises – Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch)

Záverečnú konferencia projektu EDES (EDES: Enhancing Dual Education System in Small and Medium Size Enterprises – Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch), sa uskutoční  07.02.2018 v priestoroch  SPP, Mlynské Nivy 44, v Bratislave.

Cieľom projektu EDES bolo pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektro-energetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do systému duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku praktického vyučovania pre majstrov odborného výcviku ako aj inštruktorov, ktorí pripravujú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v odbore elektro-energetika.  Cieľom projektu bola zároveň aj aktualizácia šiestich učených textov pre študijný odbor „Technik energetických zariadení budov“ zameraných na elektrotechniku, najmä obnoviteľné zdroje energie a energetiku."

Projekt sa zameriaval na sektor elektrický a elektrotechnický v troch krajinách – Slovensko, Česko a Rakúsko.

Záverečná konferencia projektu EDES predstaví okrem troch hlavných výstupov projektu trvajúceho 30 mesiacov aj porovnanie systémov duálneho vzdelávania v troch partnerských krajinách a vyhodnotenie dvoch rokov fungovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku.  Na konferenciu sú pozvaní účastníci z partnerských  krajín, ako aj zástupcovia obchodných komôr, odborníci a zástupcovia škôl. 

Hostiteľom záverečnej konferencie projektu je vedúci partner projektu EkoFond, n.f.

Výstupy z konferencie a projektu budú sprístupnené na www.edes.ekofond.sk

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

1/66
15.1.20185,691x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.201311,846x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.