Domov

1. miesto v národnom a 1. miesto v medzinárodnom kole EKO2009 - Eva Turócziová

Ing. Eva Turócziová, dnes už absolventka Hutníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach, víťazka národného a medzinárodného kola EKO2009 nám o svojich skúsenostiach napísala:

"Do súťaže EKO 2009 som sa prihlásila s témou „Získavanie kovov z matičných dosiek pomocou biolúhovania“, ktorú som podrobnejšie rozoberala aj  vo svojej diplomovej práci. Cieľom mojej práce bolo štúdium schopností baktérií (Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans a ich zmesi) získať kovy z rozdrvených a lúhovaných matičných dosiek. Experimenty boli zamerané na štúdium vplyvu použitých baktérií a vplyvu teploty na biolúhovanie matičných dosiek. Sledovala sa koncentrácia Cu, Zn, Ni a Al. Recyklácia matičných dosiek je dôležitá nielen z hľadiska znižovania odpadu, ale tiež z hľadiska získavania kovov, ktoré by mohli byť ďalej využívané. Jednou z metód aplikovateľných pre spätné získavanie kovov je biolúhovanie. Je to spôsob získavania cenných kovov z primárnych alebo sekundárnych surovín použitím mikroorganizmov. O biolúhovaní kovov z elektronického odpadu existuje len veľmi málo informácií, no vyplýva z nich, a taktiež sa to potvrdilo pri vyhodnocovaní uskutočnených experimentov, že je tento proces funkčný a dosahujú sa pri nich relatívne dobré výsledky. Pre dosiahnutie vyšších účinností biolúhovania je však potrebné túto tematiku viac preštudovať a experimentmi zistiť podmienky čo najvhodnejšie pre tento proces. Tejto súťaže som sa zúčastnila prvýkrát a vyhrala som prvé miesto v kategórií študentov univerzít v národnom aj v medzinárodnom kole. Prinieslo mi to cenné skúsenosti do života a ďalšiu skúsenosť s prednášaním pred väčším počtom poslucháčov. Odporúčam všetkým študentom zapojiť sa do tejto súťaže, okrem možnej finančnej výhry budete bohatší o nové skúsenosti, zážitky a spoznáte nových, a možno aj do budúcnosti užitočných ľudí."

Novinky

1/66
30.11.19995,862x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19998,824x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.