Slávnostné otvorenie učebne na SOŠ elektrotechnickej v Trnave