DomovNovinkyGymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií

V mesiaci november 2015 bol úspešne ukončený projekt Gymnázia M. M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prístavby gymnázia, odstránenie bezpečnostného rizika a prevádzkových problémov s budovou a zníženie ekonomických nákladov na vykurovanie budovy. EkoFond poskytol na tento projekt financie vo výške 83 497€.

V rámci projektu boli v letných mesiacoch roku 2013 zrealizované tieto opatrenia:

  • Zateplenie obvodového plášťa a sokla prístavby školy v celkovej výmere 1542,99 m2
  • Výmena otvorových výplní v celkovej ploche 561,53 m2
  • Hydraulické vyregulovanie sústavy spolu s kompletnou výmenou rozvodov a vykurovacích telies a osadením merania a regulácie.

 

Projekty podporené EkoFondom zasielajú po roku od realizácie opatrení informáciu o skutočne dosiahnutých úsporách. Medzi základné výsledky projektu patrí:

  • Zaradenie budovy do energetickej triedy B (pôvodná trieda: F)
  • Dosiahnutie očakávanej úspory na spotrebe energie na úrovni približne 70%/rok
  • Zvýšenie bezpečnosti v triedach
  • Významná ekonomická úspora nákladov (pri aktuálnych cenách: 6240 € /rok)
  • Zvýšenie užívateľského komfortu (jednoduché dosiahnutie a udržanie prevádzkovej teploty v triedach, samostatná regulácia tried, chodieb a kabinetov a pod.)

 

V neposlednom rade prispeli zrealizované opatrenia aj k zníženiuekologickej stopy, efektívnemu využívaniu energetických zdrojov ako aj k  výchove mladej generácie k zodpovednému vzťahu k narábaniu z prírodnými zdrojmi.

Ohlasy študentov a zamestnancov školy, ktorí priestory využívajú, sú výlučne pozitívne. Užívateľský komfort v škole bol podstatne zvýšený. Okrem toho veľmi pozitívne reakcie sú aj zo strany okolia, nakoľko budova aj po vizuálnej stránke prešla výraznou zmenou k lepšiemu.

Podľa realizátorov bol projekt pre školu jednoznačne jednou z najvýznamnejších a najefektívnejších investícii v ostatnom čase.

Fotogalériu Gymnázia v Liptovskom Mikuláši si môžete pozrieť tu.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.