Domov » Novinky

Novinky

 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého ročníka súťaže pre II. stupeň základných škôl o najkreatívnejšiu hodinu na tému Zemný plyn a energie 3. tisícročia. Do súťaže sa prihlásilo 207 základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Hlavn...
Odhaľte budúcnosť alternatívnych, k prírode šetrných dopravných prostriedkov a získajte zaujímavé výhry! EkoFond, n. f., zriadený SPP, a. s., vyhlasuje v školskom roku 2009/2010 súťaž pre II. stupeň základných škôl o najkreatívnejšie projektové vzdelávanie na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“.
Súťaž pre druhý stupeň základných škôl na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“ bude mať uzávierku pre prijímanie žiadostí už budúci týždeň v piatok 26. 2. 2010. Platí dátum poštovej pečiatky - príspevok musí byť poštou zaslaný najneskôr 26.2.2010. Súťažné príspevky môžu byť doručené aj osobne do 26.2.2010 na adresu: Centrum...
Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže pre druhý stupeň základných škôl na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?". Do termínu uzávierky, 26. februára 2010, EkoFond prijal 90 súťažných príspevkov, z ktorých hodnotiaca komisia v najbližšom období vyberie víťazov.  Záujem a kreativita základných škôl...
Bratislava, 18. marec 2010 - EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), vyhlasujú akciu EkoBonus. Záujemcovia o efektívne vykurovanie zemným plynom môžu získať príspevok na nový kondenzačný kotol v hodnote 20 % z jeho obstarávacej ceny, a to až do výšky 400 €.  Akcia sa začína v...
Týždeň udržateľnej energie je súčasťou kampane Európskej únie Trvalo udržateľná energia v Európe, ktorú iniciovala v roku 2005 Európska komisia v Bruseli. Cieľom kampane je ukázať cestu k širšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, k racionálnemu využívaniu energie a k čistej doprave.
Dňa 24. 3 . 2010 – len dva dni po začatí akcie  - bolo schválených prvých päť doručených žiadostí v  celkovej sume 1418,70 €. Prvým úspešným žiadateľom sa stal pán Karol Šťastný zo Senice.
Bratislava, 14. máj 2010 – EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), po ôsmich týždňoch ukončili akciu EkoBonus. Príspevky na nový kondenzačný kotol v celkovej sume 568 035€ získalo 1847 záujemcov o efektívne vykurovanie zemným plynom.
EkoFond podporil sumou 90 535,00 € vývoj Monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií realizovaný Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.  Sme veľmi radi, že kompletný monitorovací systém vrátane snímačov, hardware a software, je v tomto období pripravený, uvedený do prevádzky na KS Veľké Kapuš...
Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku na webovej stránke fondu? Skúste ju nájsť medzi otázkami, ktoré už zodpovedali technickí špecialisti z SPP a konzultantka z EkoFondu na stránke Poradne, alebo ju zadajte priamo špecialistovi na danú oblasť a on Vám odpoveď šitú na mieru pošle priamo do Vašej mailovej schránky.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.