Domov » Novinky

Novinky

Správna rada Ekofondu rozhodla o podpore ďalších 25 projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti celkovou sumou vo výške 873 131€. Prehľady podporených projektov: 21 projektov podporených v grantovom programe  „02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“ celkovou sumou 740 381€;
Správna rada EkoFondu rozhodla o podpore ďalších 6 projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti celkovou sumou vo výške  35 371,5 €. Prehľady podporených projektov:
V podpore právnických osôb až do výšky 7000 € pokračujeme aj naďalejEkoFond v spolupráci so svojim zriaďovateľom Slovenským plynárenským priemyslom pokračuje v stabilnej podpore verejnoprospešných organizácií, miest a obcí pri nákupe automobilov s pohonom na CNG, ktoré nebudú využívané na podnikanie. Naďalej chceme prostredníctvom grantového...
      EkoFond, n.f. v rámci vzdelávacieho projektu EkoFond pre školy vyhlásil 2. novembra 2011 už 4. ročník súťaže pre II.
Správna rada na svojom včerajšom zasadnutí schválila 7 žiadostí v programe "05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave". Finančný príspevok pre fyzické osoby (podprogram B) vo výške 2 000 € od EkoFondu bol pridelený  prvým trom žiadateľom. Tí okrem nenávratného finančného príspevku získali aj zľavu (...
Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej súťaže, či už priamo na festivale Jeden svet alebo elektronicky. Kvíz nám celkovo vyplnilo 47 súťažiacich. Z nich sme vyžrebovali troch nových majiteľov eko-hodín na citrónovú vodu. Stali sa nimi: Ivan Šupej, Monika Hricková a Michal Marčiš. Ak ste jedným zo šťastných majiteľov, tak gratulujeme, ak...
EkoFond v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou v Prešove 25.11.2011 slávnostne otvoril ďalšiu odbornú učebňu pre praktickú výučbu za prítomnosti predstaviteľov EkoFondu a SPP, samotnej školy, Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy, mesta Prešov, Aliančných partnerov SPP, ako aj ostatných stredných a základných škôl...
EkoFond poskytol od svojho vzniku v roku 2008 pomocnú ruku celkom 134 jednotlivcom a verejnoprospešným subjektom a prostredníctvom grantových programov prerozdelil na realizáciu projektov sumu 4 440 882,83 €. Svoje postavenie najkomplexnejšieho existujúceho subjektu, ktorý sa zameriava na dosahovanie energetickej efektívnosti na Slovensku, potvrd...
Dňa 26. júna 2012 schválila Správna rada EkoFondu na svojom zasadnutí projekty predložené v rámci štyroch grantových programov. S radosťou Vám oznamujeme, že bolo podporených 26 projektov celkovou sumou vo výške 1 174 467 Eur.  Najväčší záujem a aj najvyššia suma je rozdelená na projekty v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti budov...
Bratislava, 18. januára 2012 – Novú odbornú publikáciu s názvom „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ pokrstili dnes osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.