Domov » Novinky

Novinky

Predkladať projekty do programu SPPoločne, je možné až do 6.mája 2013! Program vznikol za spolupráce SPP, Nadácie SPP a EkoFondu. V rámci SPPoločne bude podporená realizácia projektov verejnoprospešného charakteru, určených na zlepšenie komunitného života vo všetkých regiónoch Slovenska.Program je určený:-      ...
2. uzávierka Súťaže v rámci modulov už pozná svojich víťazov! Všetky súťažné príspevky, vrátane víťazných, nájdete spolu s hodnoteniami odbornej hodnotiacej komisie na stránkach Multimediálnej online platformy.Víťazom srdečne gratulujeme!
Hlasujte v programe SPPoločne do 23. júna!
EkoFond ukončil v poradí už 5. ročník súťaže vzdelávacích projektov realizovaných na základných školách a na prvom stupni 8-ročných gymnázií. Súťaž vyzývala učiteľov, učiť žiakov netradične, pripraviť pre nich vyučovanie plné hier, tvorivých aktivít a zážitkov z učenia. Motivácia pre školy a učiteľov bola veľká, a to mož...
20. júna 2013 sme  spoznali 7 ocenených škôl v Hlavnej súťaži 5. ročníka súťaže pre základné školy a I.stupeň osemročných gymnázií. Víťazi si prebrali ceny na Slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, v kongresovej sále SPP.Ďakujeme všetkým zúčastneným školám. Úprimne si vážime čas a úsilie, ktoré učitelia a žiaci vynaložili na vypracovanie a...
Už aj posledná, 3. uzávierka Súťaže v rámci modulov pozná svojich víťazov! Všetky súťažné príspevky, vrátane víťazných, nájdete spolu s hodnoteniami odbornej hodnotiacej komisie na stránkach Multimediálnej online platformy.Víťazom srdečne gratulujeme!
Uzávierka pre prihlasovanie súťažných príspevkov vo fotografickej súťaži EkoFondu "Projekty cez objektív" uplynula 31. októbra, verejnosť však môže za svoje obľúbené fotografie hlasovať až do 30. novembra 2013.
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol nový stredoškolský študijný odbor „technik energetických zariadení budov“, oslavuje tento rok 65. výročie od svojho založenia.
EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8). Na projekt bola schválená suma vo výške 84 455€ v rámci programu podpory „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ .
Dňa 11. marca 2014 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop o inovatívnych technológiách v distribúcii tepla, ktorý predchádzal dvojdňovému zasadnutiu pracovnej skupiny Medzinárodnej energetickej agentúry IEA pre technológie konečného využitia. Pracovnú skupinu tvoria delegáti členských krajín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a jej...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.