Domov EkoFond pre školy Základné školy Archív predchádzajúcich ročníkov Archív - I. ročník súťaže

1.miesto - Základná škola Hliník nad Hronom

Poradie:1.miesto
Škola:Základná škola Hliník nad Hronom
Meno učiteľa:Miriam Libová
Vyučovací predmet/Ročník:Prírodopis – ôsmy ročník
Stručný popis hodiny:Žiaci 8.A spolu s vyučujúcou prírodopisu a slovenského jazyka Základnej školy si pripravili hodinu s názvom Alternatívne zdroje energie alebo Pytačky, v rámci ktorej bol prepojený obsah učiva obidvoch predmetov (prírodopis: tematický celok Vonkajšie geologické procesy a slovenský jazyk a literatúra: tematický celok Dráma). Celá téma bola spracovaná formou divadelnej hry o pytačkách rôznych druhov energie v krajine Plynozemsko, ktorá nutne potrebuje do svojej rodiny získať zdroj alternatívnej energie. Žiaci mali za úlohu vymyslieť štátne usporiadanie, znak, hymnu či postavy vo svojej krajine. Spoločne potom na základe vopred pripraveného scenára viedli „pytačky“ a to tak, že kráľovnej Alžbete I. Zemskej mali priniesť dar najvzácnejší – informácie o jednotlivých zdrojoch energie. Rozprávka sa skončila šťastne a žiaci sa popri nej dozvedeli nielen veľa informácií o energii, ale samostatnou prípravou a prezentáciou získali nové zručnosti.


Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.