Domov EkoFond pre školy Základné školy Archív predchádzajúcich ročníkov

Archív - II. ročník súťaže

EkoFond, n. f. vyhlásil v školskom roku 2009/2010 druhé kolo súťaže pre II. stupeň ZŠ na tému „Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?“. Úlohou realizátorov súťažných projektov bolo tvorivo spracovať projektové vyučovanie zamerané na problematiku využitia zemného plynu ako aj  iných alternatívnych palív v doprave v súčasnosti ale aj v budúcnosti. Súťažilo sa o zaujímavé ceny, odmenení boli učitelia, žiaci aj školy víťazných príspevkov.

Víťazné školy

Radi by sme sa poďakovali všetkým realizátorom projektov, učiteľom a ich žiakom, ktorí si v záplave každodenných školských povinností našli priestor na vytvorenie kvalitných vzdelávacích projektov.
Výber tých najlepších projektov bol pre nás obzvlášť náročný - do súťaže sa prihlásilo 84 škôl s 90 projektmi. V dvojkolovom hodnotení posudzovali kvalitu a originalitu jednotlivých súťažných príspevkov 3 komisie zložené z odborníkov z oblasti pedagogiky, ekológie a energetiky. Komisia vybrala 15 víťazných projektov základných škôl. Ekofond sa tento rok prvýkrát rozhodol oceniť jeden obzvlášť zaujímavý projekt, ktorému sme sa rozhodol udeliť Mimoriadnu cenu EkoFondu za originálny výstup projektu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 20. mája 2010 v Bratislave.
Dovoľte, aby sme Vám predstavili školy, ktoré boli ocenené v súťaži „Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?“ . Po kliknutí na názov jednotlivých škôl sa dozviete viac o samotných projektoch a v rámci nich realizovaných aktivitách.  Autorom víťazných príspevkov gratulujeme a ešte raz ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí svojimi projektmi pomohli k šíreniu osvety v oblasti ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií.

Fotogalériu z vyhlásenia súťaže nájdete tu.Prehľad víťazných škôl
Poradie Názov školy Názov projektu
1. Základná škola A. Sládkoviča, Sliač Bez nafty a ropy - zachránime životy
2. ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?
3. Základná škola v Hliníku nad Hronom Prejdi na zelenú!
4.-10. ZŠ internátna pre slabozrakých v Bratislave Ako nám svrček a mimozemšťan otvorili oči
4.-10. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Využiteľnosť alternatívnych zdrojov energie v doprave
4.-10. ZŠ internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku, Bratislava Zelená budúcnosť pre modrú planétu.
4.-10. Základná škola Ul.pohraničná 9, Komárno Tender automobilovej spoločnosti Ecocar na vývoj nového modelu auta na alternatívny pohon
4.-10. Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve Učíme sa navzájom
4.-10. ZŠ s MŠ Rudinská, Rudina Ako budeme jazdiť v budúcnosti
4.-10. Základná škola Fiľakovo Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?
11.-15. Základná škola v Malej Ide Doprava v budúcnosti - žiacka vedecká konferencia
11.-15. Základná škola Nábrežná 95, Nové Zámky Za všetkým hľadaj ženu alebo pravda o autách...
11.-15. Základná škola, Svrčinovec Energia v doprave- ako budeme jazdiť v budúcnosti?
11.-15. Základná škola Rastislavova ulica, Prievidza
Kreatívne hodiny - Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?
11.-15. Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov Cesta auta do roku 2199

Mimoriadnu cenu fondu za originálny výstup z projektu získala Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku, za ich CNG song.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.