Domov EkoFond pre školy Základné školy Archív predchádzajúcich ročníkov III. ročník súťaže

Vyhlásenie výsledkov

EkoFond pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl vyhlásil už tretí ročník súťaže na tému „Energia u nás doma“. Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu EkoFond pre školy. Cieľom tohto projektu je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia.

Súťaž bola oficiálne otvorená a zverejnená 1. novembra 2010. Školy, ktoré súťaž zaujala sa mohli na www.ekofond.sk zaregistrovať a tým získať prístup k formulárom a pokynom na zapojenie sa do súťaže. Školy sa do súťaže mohli zapojiť do termínu 31. marec 2011. Úlohou učiteľov a žiakov bolo od vyhlásenia súťaže do tohto termínu tvorivo spracovať projektové vyučovanie zamerané na problematiku znižovania spotreby energie a jeho osvety. Ich úlohou bolo  vymyslieť taký vzdelávací projekt, ktorého súčasťou budú tri súťažné aktivity z týchto oblastí:

-    metodický materiál dokumentujúci realizovanú aktivitu na danú tému;
-    energetické opatrenie realizované na budove školy alebo v jej blízkom okolí;
-    pokus na danú tému.

Aktivity mohli byť z jednej, prípadne zo všetkých troch oblastí. Pri tvorbe konkrétnych aktivít v rámci súťažného projektu sa učitelia mohli inšpirovať na Multimediálnej online platforme, ktorú EkoFond spolu s partnermi vytvoril ako modernú vzdelávaciu pomôcku pre tvorivých a aktívnych učiteľov a žiakov.

Do termínu uzávierky sa so svojimi projektmi do súťaže zapojilo 45 škôl. Do hodnotiaceho procesu  postúpilo  45 celkových projektov, 92 metodických materiálov, 27 energetických opatrení a 16 pokusov  - spolu 180 súťažných príspevkov.

Na ich hodnotenie boli celkovo zostavené tri hodnotiace skupiny, pričom v každej z nich bol zastúpený ekológ, pedagóg a zástupca spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Do súťaže bolo celkovo zapojených 107 učiteľov a 6 158 žiakov.

Prvých desať umiestnených škôl v súťaži získalo finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a vecné ceny pre žiakov a učiteľov. Školy umiestnené na prvých troch miestach získali okrem toho možnosť zrealizovať komplexný energetický audit alebo tepelno-technický posudok budov prípadne vybrané energetické opatrenie v budove školy.

Prehľad víťazných škôl - Hlavná kategória "Celkový projekt"

PoradieNázov školy
Názov projektu
1.
Základná škola Rejdová
Reportéri: Šetriť energiou? Nie je nám to jedno!
 2.Základná škola J.J. Thurzu v Detve
„Kto šetrí , má za tri“
 3.Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
RECYKLUJEME, KRÁČAME, UBERÁME A VYPÍNAME
 4.-10.Základná škola, T. J. Moussona 4 Michalovce
Menej je niekedy viac
 4.-10.Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Energia šetrí našou drinou, my šetríme energiou.
 4.-10.Základná škola Lemešany
Uchráňme si planétu!
 4.-10.ZŠ L. Tarczyho s VJM v Chotíne
Globálne problémy - naše problémy
 4.-10.Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
Energia stromu aj do nášho domu
 4.-10.
Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová
Sila energie okolo nás.
 
 4.-10.Základná škola Sološnica 
Voda, čo nás drží nad vodou.


Prehľad víťazných škôl - Kategória "Najlepší metodický materiál"

Poradie
Názov školy 
Názov projektu
 1.Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Učíme tretiakov šetriť
v rámci projektu Človeče, šetri!
 2.Základná škola
Tribečská 1653/22
Topoľčany
Plánujeme ekodom
v rámci projektu Energodom - návrat k prírode
 3.Základná škola, T. J. Moussona 4
Michalovce
EKOnato
V rámci projektu Menej je niekedy viac


Prehľad víťazných škôl - Kategória "Najlepšie zrealizované energetické opatrenie"

Poradie 
Názov školy 
Názov projektu 
1.Základná škola Rastislavova 416/4, Prievidza
Ekoletky
v rámci projektu Energia u nás doma - Náruč doby modernej
2.
Základná škola Rejdová 
Šetrenie s primárnymi zdrojmi energie
v rámci projektu Reportéri: Šetriť energiou? Nie je nám to jedno! 
3.
Základná škola J.J. Thurzu v Detve
Zníženie spotrebovanej energie v budove školy v rámci projektu „Kto šetrí , má za tri“ 


Prehľad víťazných škôl - Kategória "Najlepší pokus
"

Poradie
Názov školy
Názov projektu
1.
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47 Lučenec
Elektrická energia, za ktorú neplatíme
v rámci projektu Energia šetrí našou drinou, my šetríme energiou

2.Základná škola Podvysoká
Slnečný kolektor
v rámci projektu Energia u nás doma
3.
Základná škola, Rastislavova 416/4 Prievidza
Zhotovenie SOLAR BOXU
v rámci projektu Energia u nás doma - Náruč doby modernej

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.