Domov Dôchodcov a Domov Soc. Služieb Tisovec

Názov projektu:
Výmena okien na objekte Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Tisovec
Číslo projektu:
28/PG02/2008 C
Podprogram:
02/C Nevýrobné a verejné budovy
Schválené dňa:
14.11.2009
Schválená suma:
22 306 €
Mesto:
Tisovec
Kraj:
Banskobystrický kraj
Anotácia:
V Tisovci bola podporená výmena okien na  budove Domova dôchodcov a Domov sociálnych služieb. Budova bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.  Súčasný tepelno-izolačný stav obvodového plášťa a otvorových výplní je príčinou nehospodárnosti energetického systému budovy. Po výmene okien sa zlepší energetická hospodárnosť. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie sociálnych služieb v prospech klientov zariadenia. Cieľovou skupinou projektu sú klienti zariadenia – seniori a občania s duševnými poruchami. Kapacita zariadenia je 43 klientov, ktorým poskytuje starostlivosť 26 zamestnancov. Predpokladané úspory vďaka realizácii projektu v technických jednotkách sú 30 533 kWh/rok.
Fotografie:
Pred rekonštrukciou
Pred rekonštrukciou
Po rekonštrukcii
Po rekonštrukcii
Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/12
18.2.20145,792x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20098,728x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...