Obec Dravce

Názov projektu:
Zateplením k úspore energie
Číslo projektu:
53/PG02/2008 C
Podprogram:
02/C Nevýrobné a verejné budovy
Schválené dňa:
26.02.2009
Schválená suma:
9 794 €
Mesto:
Dravce
Kraj:
Prešovský kraj
Anotácia:
V obci Dravce bola podporená obnova budovy obecného úradu postavenej v rokoch 1978 – 1981. Budova je v pôvodnom stave s energetickými stratami. Finančné prostriedky získali na zateplenie a výmenu okien, čo bude viesť k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy. Po úspešnej realizácii projektu sa znížia tepelné straty. Budova je využívaná ako sídlo obecného zastupiteľstva, požiarna zbrojnica, komunitné centrum, stavebný úrad a je tu verejne prístupný internet. Realizáciou projektu budú ovplyvnení zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, klienti komunitného centra, klienti obecného úradu, užívatelia verejne prístupného internetu. Znížením spotreby  sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa použijú na ďalšie aktivity zvyšujúce kvalitu života v obci, čo ovplyvní pozitívne všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Predpokladané úspory vďaka realizácii projektu v technických jednotkách sú 17 965 kWh/rok.
Fotografie:
Pred rekonštrukciou
Pred rekonštrukciou
Po rekonštrukcii
Po rekonštrukcii
Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/12
18.2.20145,786x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20098,722x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...