Domov Program 05 Podpora využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Schválené žiadosti

V programe 05 Podpora využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave podporuje EkoFond nákup CNG automobilov pre:

  1. právnické osoby (podprogram A)
  2. fyzické osoby (podprogram B)

Od roku 2008 podporil EkoFond v podprograme A  42 žiadostí právnických osôb celkovou sumou vo výške 285 821 € a k dispozícii zostáva 101 225 €.

V podprograme B podporil EkoFond od 26. októbra 2011 22 fyzických osôb celkovou sumou vo výške 44 000 € a k dispozícii zostáva 56 000 €.

V programe 05 boli do 7.3.2013  Správnou radou schválené tieto žiadosti:

Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
05/A 27.11.2009 Domov sociálnych služieb ANIMA Michalovce 7 000,00 €
05/A 25.02.2010 Spoločnosť ľudí dobrej vôle Košice 7 000,00 €
05/A 25.02.2010 Spojená škola SOŠ - OA Detva 7 000,00 €
05/A 30.09.2010 SOŠ Žarnovica Žarnovica 5 168,00 €
05/A 19.01.2011 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Bratislava 7 000,00 €
05/A 19.01.2011 Združenie pre rozvoj regiónu severovýchodného Slovenska - MAKOVICA Svidník 7 000,00 €
05/A 27.04.2011 Obec Vrakúň Vrakúň 7 000,00 €
05/A 27.04.2011 Centrum Slniečko, n.o. Nitra 7 000,00 €
05/A 27.04.2011 MAGURA - PALEDOVKA, parkšport, n.o. Zborov 6 955,00 €
05/A 27.04.2011 Mesto Tvrdošín Tvrdošín 7 000,00 €
05/A 27.09.2011 Obec Očová Očová 7 000,00 €
05/A 27.09.2011 Stredná priemyseľná škola- Ipari Szakkozepiskola, Komárno Komárno 6 635,00 €
05/A 27.09.2011 Stredná odborná škola- Szakközépiskola N. Zámky Nové Zámky 6 736,50 €
05/A 27.09.2011 MARTINO- IRS, o.z. Tesáre 6 200,00 €
05/A 27.09.2011 Partnerstvo BACHUREŇ, o.z. Renčíšov 7 000,00 €
05/A 30.11.2011 Nemocnice a polikliniky, n. o. Bratislava 6 350,00 €
05/A 30.11.2011 Občianske združenie EDUCO Nitra 6 350,00 €
05/B 30.11.2011 Veronika Kubalová Krasňany 2 000,00 €
05/B 30.11.2011 Gabriela Sákálová Košice 2 000,00 €
05/A 30.11.2011 STRANÍK- Domov soc. služieb a ŠZ Žilina 7 000,00 €
05/A 30.11.2011 OZ Vagus Bratislava 7 000,00 €
05/B 01.01.2012 Ján Luščák Nitrianske Pravno 2 000,00 €
05/A 01.01.2012 Rodina dobrej nádeje Šaľa 7 000,00 €
05/A 01.01.2012 Základná škola v Giraltovciach Giraltovce 7 000,00 €
05/B 01.01.2012 Mária Obsudová Margecany 2 000,00 €
05/B 01.02.2012 Mgr. Jozef Ňachaj Prešov 2 000,00 €
05/A 01.02.2012 Kruh Sedmokráska Zvolen 7 000,00 €
05/A 01.02.2012 Komunita Kráľovnej pokoja Radošina 7 000,00 €
05/A 01.02.2012 Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Komárno 6 727,50 €
05/A 01.04.2012 Obec Kriváň Kriváň 7 000,00 €

Novinky

1/12
18.2.20146,362x zobrazené
Stredná odborná škola technická v Prešove, jedna z troch škôl zapojených do pilotného projektu neinvestičného fondu EkoFond, v rámci ktorého vznikol...

Médiá

1/10
18.11.20099,415x zobrazené
Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého roč...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.