Medzinárodný projekt SEER – novinka v aktivitách EkoFondu

EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Training and Education, Udržateľné a energeticky efektívne nehnuteľnosti - vzdelávanie a tréningy pre pra

EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách

EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách

Bratislava, 20. jún 2013 Víťazom už piateho ročníka súťaže EkoFondu tentokrát na tému „Energia v našom meste“ sa stala Základná škola T. J.

Aj škola v Žiline ušetrí vďaka EkoFondu

EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8). Na projekt bola schválená suma vo výške 84 455€ v rámci programu podpory „02 Zlepšovanie energetických vlastností budov“ .

Mikrokogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom a palivovým článkom na Žilinskej univerzite

EkoFond podporil inovatívny výskumný projekt Žilinskej univerzity s názvom „Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora“.

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši dosahuje vďaka EkoFondu významné úspory energie a financií

V mesiaci november 2015 bol úspešne ukončený projekt Gymnázia M. M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prístavby gymnázia, odstránenie bezpečnostného rizika a prevádzkových problémov s budovou a zníženie ekonomických nákladov na vykurovanie budovy. EkoFond poskytol na tento projekt financie vo výške 83 497€.

Novinky

1/66
30.11.19996,734x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

2/34
30.11.19998,237x zobrazené
Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.