EkoFond spustil medzinárodný projekt EDES na rozvoj duálneho vzdelávania

Od septembra 2015 EkoFond, n.f. spustil nový medzinárodný projekt EDES – Enhancing the dual education system in small and medium size entreprises in the electro-energy sector. Cieľom projektu je pomôcť preklenúť nesúlad medzi základnými a prierezovými zručnosťami v oblasti elektroenergetiky, navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality inštitúcií zapojených do duálneho vzdelávania a vytvoriť metodiku a vzdelávací kurz pre inštruktorov, ktorí sú alebo budú pripravovať žiakov v rámci odbornej prípravy v odbore elektroenergetika. 

Pozrite si modelový príklad grantového procesu a priebehu realizácie podporeného projektu obnovy budovy základnej školy vo Veľkej Lomnici. EkoFond od roku 2008 podporil celkovo 192 projektov, z toho 118 v grantovom programe 02 Zlepšovanie energetickej efektívnosti budov. Mnohé z týchto projektov sú už ukončené, alebo majú naplánované ukončenie projektu v najbližšom období. Radi by sme vám predstavili projekt celkovej obnovy základnej školy vo Veľkej Lomnici, kde EkoFond podporil zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien ako aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizáciu.
Na tejto stránke sa dozviete napríklad:
O seminári
Dňa 26. marca 2014 sa v prvý deň konania veľtrhu RACIOENERGIA 2014 uskutočnil seminár  "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti", ktorého témou boli možnosti, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti.
Participácia EkoFondu na medzinárodnom workshope o technológiách konečného využitia
Dňa 11. marca 2014 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop o inovatívnych technológiách v distribúcii tepla, ktorý predchádzal dvojdňovému zasadnutiu pracovnej skupiny Medzinárodnej energetickej agentúry IEA pre technológie konečného využitia. Pracovnú skupinu tvoria delegáti členských krajín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a jej aktivity sa zameriavajú na spoluprácu verejného a súkromného sektora na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch v oblasti budov, dopravy, elektriny a priemyslu.

Projekt REFUGE zvýši počet kvalifikovaných pracovníkov v energetike

Projekt REFUGE zvýši počet kvalifikovaných pracovníkov v energetike

Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dnešnej záverečnej konferencie, ktorú usporiadal EkoFond, v priestoroch svojho zriaďovateľa spoločnosti SPP. Projekt bol zameraný  na sprostredkovanie informácií o povolaniach v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na slovenskom trhu práce a tiež o povolaniach, ktoré zatiaľ reálne existujú v ostatných štátoch EÚ.

EkoFond podporuje vzdelávanie stavbárov

EkoFond podporuje vzdelávanie stavbárov

Bratislava, 18. november 2013 –  EkoFond, neinvestičný fond, v spolupráci s partnermi, dnes usporiadal odbornú konferenciu v rámci aktivít medzinárodného projektu Build-up Skills Slovakia, v priestoroch svojho zriaďovateľa spoločnosti SPP.

Aj 3. uzávierka Súťaže v rámci modulov už má svojich víťazov

Už aj posledná, 3. uzávierka Súťaže v rámci modulov pozná svojich víťazov! Všetky súťažné príspevky, vrátane víťazných, nájdete spolu s hodnoteniami odbornej hodnotiacej komisie na stránkach Multimediálnej online platformy.

Víťazom srdečne gratulujeme!

5. ročník súťaže pre školy sme úspešne ukončili
EkoFond ukončil v poradí už 5. ročník súťaže vzdelávacích projektov realizovaných na základných školách a na prvom stupni 8-ročných gymnázií. Súťaž vyzývala učiteľov, učiť žiakov netradične, pripraviť pre nich vyučovanie plné hier, tvorivých aktivít a zážitkov z učenia. Motivácia pre školy a učiteľov bola veľká, a to možnosť vyhrať jednu z cien v celkovej hodnote viac ako 25 tis. EUR.
Hlasujte v programe SPPoločne do 23. júna! Hlasujte v programe SPPoločne do 23. júna!
SPPoločne až do 6.mája!
Predkladať projekty do programu SPPoločne, je možné až do 6.mája 2013!

Program vznikol za spolupráce SPP, Nadácie SPP a EkoFondu. V rámci SPPoločne bude podporená realizácia projektov verejnoprospešného charakteru, určených na zlepšenie komunitného života vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program je určený:

-       mimovládnym organizáciám,
-       školám a školským zariadeniam,

Novinky

1/66
30.11.19995,864x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19998,828x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.