EkoFond ocenený ministrom hospodárstva za spoluprácu so strednými odbornými školami

EkoFond ocenený ministrom hospodárstva za spoluprácu so strednými odbornými školami

Bratislava, 19. apríla 2012 – V súťaži o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ vyhlásenú Ministerstvom hospodárstva SR, sa EkoFond umiestnil  na druhom mieste.

Ďalšie ocenenie aktivít EkoFondu

V utorok, 17.apríla 2012, sa konala v Bratislave konferencia TREND CSR FÓRUM 2012 pod názvom: „Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj“ organizovaný časopisom TREND v spolupráci s Centrom pre filantropiu, nadáciou Pontis a českým Fórom Dárcu. 
   

4. ročník súťaže pre II. stupeň ZŠ ukončený.

4. ročník súťaže pre II. stupeň základných škôl s názvom "Energia v našej škole" je ukončený.

Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom za množstvo zaujímavých a podnetných súťažných príspevkov.

Súťažné príspevky, ktoré ste do súťaže zaslali sú v štádiu hodnotenia. Výsledky Súťaže v rámci modulov platformy a  Celkovej súťaže zverejníme 6.júna 2012.

EkoFond rozdelí ďalších 300 000 € na inovácie vo  výskume a  vývoj nových technológií
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov v treťom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.
Prihlás sa na stredoškolský odbor budúcnosti

Nevieš sa rozhodnúť, kam na strednú školu?

Zaujímajú ťa nové technológie?

Chcel by si mať po škole istotu dobrého uplatnenia, alebo dobrý základ na vysokú školu technického zamerania?

EkoFond podporil vydanie unikátnej publikácie Architektúra energetických výrobní na báze plynu

EkoFond podporil vydanie unikátnej publikácie Architektúra energetických výrobní na báze plynu Bratislava, 18. januára 2012 – Novú odbornú publikáciu s názvom „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ pokrstili dnes osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak získala novú, dlho očakávanú publikáciu, ktorej cieľom je vyplniť medzeru v oblasti vzdelávania a navrhovania architektúry energetických stavieb s dôrazom na progresívne formy výroby energie na báze plynu.  
Pokrstili sme knihu Architektúra energetických výrobní na báze plynu Bratislava, 18. januára 2012 – Novú odbornú publikáciu s názvom „Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ pokrstili dnes osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak získala novú, dlho očakávanú publikáciu, ktorej cieľom je vyplniť medzeru v oblasti vzdelávania a navrhovania architektúry energetických stavieb s dôrazom na progresívne formy výroby energie na báze plynu.  
EkoFond rozdelil viac ako milión na nové projekty
Dňa 26. júna 2012 schválila Správna rada EkoFondu na svojom zasadnutí projekty predložené v rámci štyroch grantových programov. S radosťou Vám oznamujeme, že bolo podporených 26 projektov celkovou sumou vo výške 1 174 467 Eur.  Najväčší záujem a aj najvyššia suma je rozdelená na projekty v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti budov na Slovensku – spolu až 942 221,14 Eur.
EkoFond vyhlasuje až tri nové grantové programy
EkoFond poskytol od svojho vzniku v roku 2008 pomocnú ruku celkom 134 jednotlivcom a verejnoprospešným subjektom a prostredníctvom grantových programov prerozdelil na realizáciu projektov sumu 4 440 882,83 €. Svoje postavenie najkomplexnejšieho existujúceho subjektu, ktorý sa zameriava na dosahovanie energetickej efektívnosti na Slovensku, potvrdí aj 5. decembra, kedy vyhlasuje nové grantové programy.
EkoFond otvoril už tretiu špecializovanú odbornú učebňu pre mladých technikov v Prešove

EkoFond v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou v Prešove 25.11.2011 slávnostne otvoril ďalšiu odbornú učebňu pre praktickú výučbu za prítomnosti predstaviteľov EkoFondu a SPP, samotnej školy, Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy, mesta Prešov, Aliančných partnerov SPP, ako aj ostatných stredných a základných škôl mesta a kraja a médií. Ide už o tretiu učebňu tohto typu, prvá bola otvorená v máji v SOŠ elektrotechnickej v Trnave, druhá v októbri v Spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici.

Novinky

1/66
30.11.19996,734x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19999,376x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.