Video víťaznej školy ( 3 min. verzia )

EkoFond vybral najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu o zemnom plyne

EkoFond vybral najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu o zemnom plyne Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvého ročníka súťaže pre II. stupeň základných škôl o najkreatívnejšiu hodinu na tému Zemný plyn a energie 3. tisícročia. Do súťaže sa prihlásilo 207 základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Hlavnú cenu – energetický audit budovy školy – získali Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Kremnica a Cirkevná spojená škola Snina.

Šrotovné na kotly vyčerpané

Šrotovné na kotly vyčerpané

Bratislava, 11. júna 2009– EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojím zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyhlásil 1. júna 2009 akciu ŠROTOVNÉ NA KOTLY. Prostriedky vo výške 222 500 EUR, ktoré na tento účel vyčlenil neinvestičný fond EkoFond, boli vyčerpané 10. júna 2009. EkoFond rozdelil príspevok na kondenzačné kotly 388 žiadateľom a príspevok na kondenzačné kotly so solárnou zostavou 52 žiadateľom. Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného bola ekologická likvidácia starého kotla.

EkoFond rozdelil prvé príspevky v rámci Šrotovného na kotly

EkoFond rozdelil prvé príspevky v rámci Šrotovného na kotly

Bratislava, 3. jún 2009 – Prvý deň od spustenia tzv. šrotovného na kotly EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojim zriaďovateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), podporil 23 žiadateľov o príspevok. Neinvestičný fond EkoFond vyčlenil zo svojich prostriedkov pre rok 2009 na túto akciu 222 500 € (približne 6,7 milióna slovenských korún). Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného je ekologická likvidácia starého kotla. Až 23 úspešných žiadateľov získalo doteraz spolu približne 10 000 € na kúpu nového kondenzačného kotla na zemný plyn.

Šrotovné na kotly - vymeňte starý kotol za nový

Šrotovné na kotly - vymeňte starý kotol za nový

Bratislava, 26. máj 2009 – EkoFond, n.f. (EkoFond) spoločne so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prichádzajú od 1. júna 2009 s akciou ŠROTOVNÉ NA KOTLY. Záujemcovia o efektívne vykurovanie na báze zemného plynu môžu získať príspevok na kúpu nového kondenzačného kotla až vo výške 25 % z ceny nového kotla. Základnou podmienkou na získanie tzv. šrotovného je ekologická likvidácia starého kotla.

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyberá najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyberá najkreatívnejšiu vyučovaciu hodinu

Bratislava, 18. marca 2009 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ukončil prijímanie prihlášok do súťaže o najkreatívnejšiu hodinu na tému „Zemný plyn a energie 3. tisícročia“. Svoje prihlášky do súťaže poslalo spolu 205 škôl zo všetkých regiónov Slovenska, pričom v najväčšom počte sa zapojil Banskobystrický a Prešovský kraj. Súťaž pre učiteľov a žiakov II.

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, podporí v roku 2009 projekty v celkovej hodnote 5 mil. €

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, podporí v roku 2009 projekty v celkovej hodnote 5 mil. €

Bratislava, 10. marca 2009 – EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., podporí v nasledujúcich rokoch programy a projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného prostredia celkovou sumou 5 miliónov €.

Projekt „EkoFond pre školy“

Projekt „EkoFond pre školy“

Učitelia sa tu stávajú spolu so žiakmi tvorcami a zároveň účastníkmi kreatívnej vyučovacej hodiny, vďaka ktorej môžu vyhrať zaujímavé ceny nie len pre seba, ale aj pre celú školu. Spomedzi cien, ktoré získa celkovo 15 škôl s najzaujímavejšími príspevkami, je najhodnotnejšou výhra určená pre školy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach – tou je získanie financií na zrealizovanie energetického auditu školskej budovy.

SPP prostredníctvom EkoFondu podporí inovatívne projekty s využitím zemného plynu

SPP prostredníctvom EkoFondu podporí inovatívne projekty s využitím zemného plynu

Bratislava, 14. november 2008 - EkoFond, neinvestičný fond zriadený Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP), zverejnil v týchto dňoch výzvu na podávanie projektov v rámci programu Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu. Celková suma, ktorú SPP vyčlenil na programy zamerané na znižovanie energetickej náročnosti Slovenska, predstavuje doteraz 105 miliónov Sk (€3 485 361, 48).

Prvé programy EkoFondu schválené

Prvé programy EkoFondu schválené

Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného prostredia, začína realizovať prvé programy.

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.