Vízia, poslanie a hodnoty


Našou snahou je byť...

...spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Účelom neinvestičného fondu sú...

  • podpora ochrany a tvorby životného prostredia,
  • podpora efektívneho využívania energií,
  • podpora aktivít zameraných na vyššie uvedené oblasti v spojení s osvetou.


Aj my máme svoju filozofiu...

... a vyznávame určité hodnoty:


Inovatívnosť

...preto podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a pilotné projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme  naše  aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“  predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.


Iniciatíva

...preto sa snažíme zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky  v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti  pozitívneho vplyvu na životné prostredie.


Partnerstvo

...preto sú naše aktivity zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä  neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na  zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Etika a transparentnosť

...preto sú všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke fondu, rovnako ako aj zoznam všetkých podporených projektov. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré fondu vyplývajú zo zákona.

Novinky

1/66
30.11.19995,863x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

2/34
30.11.19997,760x zobrazené
Bratislava, 13. marca 2008 - EkoFond, neinvestičný fond založený SPP zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie životného...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.