Domov EkoFond pre školy Stredné školy

Energymonitor

EkoFond v rámci vytvorenia experimentálneho študijného odboru Technik energetických zariadení budov  finančne aj odborne podporil vybudovanie dielní vybavených najmodernejšími technológiami  - medzi iným je tam nainštalované aj plynové tepelné čerpadlo a mikrokogeneračnú jednotku. Tieto technológie slúžia na vzdelávacie účely  a v niektorých prípadoch majú svoju úlohu aj v rámci energetického hospodárstva školy.

V spolupráci s firmou ESM YZAMER s.r.o.   bol naprogramovaný skutočne unikátny systém, ktorý umožňuje na webstránke ekofond.energymonitor.sk   v reálnom čase sledovať aktuálnu prevádzku a reálne hodnoty plynových tepelných čerpadiel a mikrokogeneračných jednotiek nainštalovaných v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove. 

Energymonitor je jedinečná technológia umožňujúca vizualizovať a ovládať technológie vykurovania, chladenia a výroby tepla, chladu a elektrickej energie pomocou siete internet. Stránka umožňuje prechodom cez jednotlivé súčasti schém alebo technológií zistiť presný popis, o aké zariadenie sa jedná, ale zároveň aj pozrieť si aktuálne prevádzkové hodnoty – napr. vstupný tlak a teplotu do výmenníka plynového tepelného čerpadla alebo spotrebované množstvo zemného plynu.
       
Veríme, že táto stránka pomôže  žiakom stredných škôl a ich učiteľom porozumieť systému fungovania zdanlivo zložitých technológií, ktoré však môžu zohrať významnú úlohu pri šetrení nákladov a životného prostredia v budúcnosti. Zároveň stránka môže pomôcť aj záujemcom o nainštalovanie tejto technológie pochopiť, ako systém funguje a z čoho pozostáva.

Príklad informácií na stránke:

Novinky

1/66
18.12.20152,018x zobrazené
Mesto Myjava získalo od EkoFondu v rámci programu 02 Zlepšovanie energetických vlastností budov finančný príspevok vo výške 28 510 € na

Médiá

1/34
21.11.20135,908x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...