Domov EkoFond pre školy

Základné školy

Poslaním EkoFondu, n. f. je podporovať efektívne využívanie energií, aktivity v prospech tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávanie vedúce k racionálnemu zaobchádzaniu s energetickými zdrojmi a  uchovávaniu prírodného bohatstva Zeme. Aj preto chce EkoFond, n.f. v každom školskom roku podporiť kreatívnych učiteľov základných škôl druhého stupňa, ktorí majú záujem vymýšľať a vyučovať pomocou kreatívnych hodín a spestriť žiakom vzdelávanie formou zážitku.

V školskom roku 2008/2009 EkoFond pre žiakov a učiteľov II. stupeň ZŠ pripravil súťaž na tému "Zemný plyn a energie 3. tisícročia". Predmetom súťaže bolo vypracovanie a zrealizovanie čo najkreatívnejšej hodiny. V školskom roku 2009/2010 prebehla súťaž na tému "Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti". Úlohou učiteľov a žiakov II.stupňa ZŠ bolo vymyslieť a zrealizovať minimálne tri tvorivé aktivity v rámci vzdelávacieho projektu. V školskom roku 2010/2011 EkoFond pokračoval v realizácii tretieho ročníka súťaže na tému "Energia u nás doma". Žiaci a učitelia II. stupňa ZŠ do súťaže prihlasovali svoje vzdelávacie projekty obsahujúce tri aktivity z oblasti Metodické materiály, Energetické opatrenia a Pokusy. V školskom roku 2011/2012 EkoFond vyhlásil štvrtý ročník súťaže na tému "Energia v našej škole". Úlohou žiakov a učiteľov II. stupňa ZŠ bolo zrealizovať vzdelávací projekt na danú tému alebo prihlásiť súťažnú aktivitu na niektorý z modulov vzdelávacej platformy.

Aj v školskom roku 2012/2013 spustil EkoFond už 5. ročník súťaže pre aktívnych a kreatívnych učiteľov a žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku, tento raz na tému "Energia v našom meste". Súťažiaci sa môžu do boja o ceny vo výške viac ako 25 000 € zapojiť buď zrealizovaním osvetovej kampane pre miestnu komunitu v Hlavnej súťaži alebo zaslaním súťažného prísevku do Súťaže v rámci modulov. Novinkou je, že Súťaž v rámci modulov je po prvýkrát otvorená aj pre žiakov a učiteľov I. stupňa ZŠ.

Novinky

2/66
18.12.20152,005x zobrazené
EkoFond podporil v Žiline projekt Základnej školy na Hollého ulici (v súčasnosti elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou Do...

Médiá

2/34
20.11.20135,771x zobrazené
Bratislava, 18. november 2013 –  EkoFond, neinvestičný fond, v spolupráci s partnermi, dnes usporiadal odbornú konferenciu v rámci aktivít...