Domov Program 04 Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu

Schválené žiadosti 04

V rokoch 2008 až 2012 bolo v programe 04 Výskum, vývoj a zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu celkovo schválených 7 žiadostí v celkovej sume vo výške 617 663 €.

Zoznam všetkých Správnou radou doteraz schválených žiadostí nájdete tu:

Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
PODPROGRAM 04/2008/B 26.02.2009 Mesto Trnava Trnava 131 082,00 €
PODPROGRAM 04/2008/B 26.02.2009 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta Bratislava 90 535,00 €
PODPROGRAM 04/2008/A 27.04.2011 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky Žilina 94 000,00 €
PODPROGRAM 04/2008/B 29.06.2011 Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice Smolenice 100 000,00 €
PODPROGRAM 04/2008/A 26.06.2012 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva Žilina 87 516,00 €
PODPROGRAM 04/2008/A 26.06.2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Bratislava 18 500,00 €
PODPROGRAM 04/2008/A 26.06.2012 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky Žilina 96 030,00 €

Novinky

1/66
18.12.20152,018x zobrazené
Mesto Myjava získalo od EkoFondu v rámci programu 02 Zlepšovanie energetických vlastností budov finančný príspevok vo výške 28 510 € na

Médiá

1/34
21.11.20135,909x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...