Domov Program 05 Podpora využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Schválené žiadosti

V programe 05 Podpora využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave podporuje EkoFond nákup CNG automobilov pre:

  1. právnické osoby (podprogram A)
  2. fyzické osoby (podprogram B)

Od roku 2008 podporil EkoFond v podprograme A  42 žiadostí právnických osôb celkovou sumou vo výške 285 821 € a k dispozícii zostáva 101 225 €.

V podprograme B podporil EkoFond od 26. októbra 2011 22 fyzických osôb celkovou sumou vo výške 44 000 € a k dispozícii zostáva 56 000 €.

V programe 05 boli do 7.3.2013  Správnou radou schválené tieto žiadosti:

Podprogram Schválené dňa Žiadateľ Mesto Schválená suma
05/A 01.04.2012 Stredná odborná škola Levice 6 350,00 €
05/B 01.04.2012 Ing. Peter Horváth Nové Zámky 2 000,00 €
05/B 01.04.2012 Peter Rejdovian Banská Bystrica 2 000,00 €
05/A 01.04.2012 Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Žilina 7 000,00 €
05/B 02.05.2012 Marián Uhlík Trnava 2 000,00 €
05/A 02.05.2012 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob 7 000,00 €
05/B 02.05.2012 Miroslav Hlásnik Bratislava 2 000,00 €
05/B 01.06.2012 Lucia Cimermanová Banská Bystrica 2 000,00 €
05/B 01.06.2012 Ing. Andrej Hotový Lužianky 2 000,00 €
05/A 01.06.2012 Obec Rumanová Rumanová 7 000,00 €
05/B 01.07.2012 Helena Vedrödyová Košice 2 000,00 €
05/B 01.07.2012 Ľuboš Tatranský Lúčka 2 000,00 €
05/A 01.07.2012 Teresa Benedicta Michalovce 5 069,00 €
05/A 01.07.2012 K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, OZ Žilina 7 000,00 €
05/B 01.07.2012 Adrian Daniel Bratislava 2 000,00 €
05/B 01.08.2012 Terézia Grigoriadisová Banská Bystrica 2 000,00 €
05/A 01.09.2012 Súcit n.o., Veľké Kapušany Veľké Kapušany 7 000,00 €
05/B 01.09.2012 Ing. Ľuboslav Jochman Košice 2 000,00 €
05/A 01.09.2012 Spoločnosť Zlatý vek Nitra 7 000,00 €
05/B 01.10.2012 Milan Martinkovič Bratislava 2 000,00 €
05/A 01.10.2012 Obec Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur 7 000,00 €
05/A 02.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach Košice 7 000,00 €
05/B 02.11.2012 Martin Fréz Hamuliakovo 2 000,00 €
05/A 02.11.2012 Alma mater, n.o. Bratislava 6 505,00 €
05/A 02.11.2012 Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou 7 000,00 €
05/B 04.12.2012 Ing. Miroslav Bellák Martin - Priekopa 2 000,00 €
05/B 04.12.2012 Michaela Gáliková Košice 2 000,00 €
05/B 04.12.2012 Martin Dvoran Malacky 2 000,00 €
05/A 04.12.2012 Mesto Zvolen Zvolen 7 000,00 €
05/A 02.01.2013 Záujmové združenie RODINA Trnava 7 000,00 €

Novinky

1/66
15.1.20181,104x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20138,918x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...